publikacje

Wróć do listy

Życiorys Heleny Winogrodzkiej, b. przewodniczącej Ligi Kobiet, Koło Oświęcim, wdowy po lek. pow. w Oświęcimiu

Helena Winogrodzka z d. Weigel urodziła się 7 X 1880 r. we Lwowie, jako córka Ignacego i Teresy Wieglów, mieszkających następnie w Oświęcimiu. Jej mężem był Alfred Winogrodzki, syn Piotra – powstańca styczniowego.

Praca społeczna w okresie przedwojennym
W latach 1902-1910, w czasie pobytu w Samborze, pracowała w „Sokole”, w TSL, gdzie pomagała w założeniu świetlicy, biblioteki i wiejskich szkółek. W ramach Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza organizowała odczyty. Z ramienia Towarzystwa Wincentego ă Paulo prowadziła kuchnię dla dzieci i dla starców. W latach 1910-1914 pracowała w Oświęcimiu, organizując uroczystości narodowe, pochody i zbiórki na cele narodowe, społeczne i oświatowe.

Praca społeczna w latach 1914-1921
Po ukończeniu kursu pielęgnowania chorych i rannych pracowała u boku męża w szpitalu na dworcu w Brzezince, przy rannych i chorych na choroby zakaźne. Potem pielęgnowała rannych w Stacji Wypoczynkowej dla Legionistów na dworcu w Oświęcimiu. Od 1915 r. do końca istnienia Ligi Kobiet była przewodniczącą Koła w Oświęcimiu, organizując różne imprezy, jak podwieczorki, koncerty, zbiórki uliczne, a z uzyskanych pieniędzy kupowała odzież, żywność i materiały opatrunkowe i apteczne dla ochotników i Legionistów. Od 1921 r. była przewodniczącą Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom. Prowadziła kuchnię dożywiającą dzieci w Oświęcimiu u sióstr Serafitek, w barakach dla uchodźców ze Śląska Cieszyńskiego i w Zatorze. Nadzorowała rozdawanie żywności i odzieży. W latach 1919-1921 pracowała jako członek Komitetu Niesienia Pomocy Powstańcom Śląskim – zaopatrywała powstańców i ochotników w żywność i odzież i przy tej okazji werbowała ich do Legionów.

Praca społeczna w Polsce Odrodzonej
Od 1926 r. jako członek Zarządu Koła Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet, brała czynny udział w zbiórkach ulicznych, pełniła dyżury na świetlicy dla służby domowej, dożywiała dzieci w szkołach, urządzała gwiazdki dziecięce, szyła dla nich garderobę. Była mężem zaufania w wyborach do Sejmu, członkiem zwyczajnym Zarządu Związku Emerytów i Wdów oraz członkiem Obrony Kresów Zachodnich. Pracowała przy Komitecie Pomocy Zimowej jako członek zarządu, dyżurując w kuchniach dla bezrobotnych. Zajmowała się rozdawnictwem żywności i odzieży dla biednych i starców w Towarzystwie św. Jadwigi.
 

Autor/Autorka: 
Organizacja/Partia: 
Opis fizyczny: 
rps. 29 k.luź.; 32 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
2026
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
57/II/177
Tytuł kolekcji: 
Liga Kobiet Polskich
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
biografia/życiorys