publikacje

Wróć do listy

Życiorys – z pracy społecznej Wandy z Kosińskich Ostachowskiej

Wanda Ostachowska, córka Józefa Kosińskiego i Adeli z Barzykowskich, urodziła się w Suchedniowie. Ukończyła 6-klasową pensję żeńską p. Peck w Suchedniowie, a następnie 2-letnie kursy pszczelniczo-ogrodnicze i 4-letnią praktykę ogrodniczą w Warszawie.
Od 1905 r. brała czynny udział w pracach społecznych, konspiracyjnych w ugrupowaniach młodzieży narodowej robotniczej w organizacji „Kilińskiego” w Warszawie i oświatowych na prowincji. W 1913 r. należała do organizacji „Strzelca” w Suchedniowie, prowadząc prace przygotowawcze na wypadek wojny i propagandę pod komendą Karola Basińskiego, oficera Związku Strzeleckiego ze Lwowa. Jej dom w Suchedniowie stał się posterunkiem łącznikowym i wywiadowczym władz strzeleckich. W pierwszych dniach sierpnia 1914 zorganizowała w Suchedniowie Ligę Kobiet P.W., która zbierała pieniądze na ekwipunek dla Strzelców. Po powrocie wojsk rosyjskich pod koniec 1914 r. wyjeżdża z rodziną na Śląsk, a później do Kielc i pracuje w zakonspirowanej Lidze Kobiet, która się ogniskuje u p. Filipkowskiej (wspierają materialnie Legiony). Należy do Czerwonego Krzyża, pracuje w szpitalach, gdzie spotyka legionistów wziętych do niewoli – pomaga im w ucieczce. Po odejściu Rosjan wraca do Suchedniowa i wznawia Ligę Kobiet, którą prowadzi do 1918 r, po czym wyjeżdża do Kielc do pracy w Sądzie Okręgowym jako kancelistka etatowa. Tam pracuje w Zarządzie Ligi Kobiet jako sekretarka.
W 1920 r. zostaje powołana do wojska do wydziału instruktorek oświatowych sekcji propagandy i opieki (SPiO) przy Naczelnym Dowództwie.  Pracuje na froncie przy 4. Armii jako instruktorka oświatowa i jednocześnie jako kierowniczka gospód ruchomych. Po zawarciu pokoju  pracuje w Obozie Izolacyjnym w Dęblinie, prowadząc pracę kulturalno-oświatową w świetlicy i bibliotece. Razem 2 lata służby.
Od 1925 r. mieszkała w Kielcach, gdzie pracowała w Związku Strzeleckim w Zarządzie Oddziału Żeńskiego oraz w Zarządzie Okręgowym. Od 1927 r. była członkiem Zarządu Rodziny Wojskowej, a w 1928 r. we wznowionej Lidze Kobiet w Kielcach, zaś w 1929 r. w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Za pracę Ligi otrzymała Krzyż Legionowy.   W 1928 r pracowała w Dem.Kom. Wyborczym Kobiet Polskich BBWR.
 

Organizacja/Partia: 
Miejsce powstania: 
Kielce
Opis fizyczny: 
mps. 2 k., poszyte.; fot.; 35 cm
Postać: 
oprawa zeszytowa
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Data powstania: 
1929
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
57/II/177
Tytuł kolekcji: 
Liga Kobiet Polskich
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
biografia/życiorys