publikacje

Wróć do listy

Życiorys Zofii z Sienkiewiczów Wójcikowskiej

Zofia Wójcikowska z d. Sienkiewicz urodziła się w 1872 r. w Hrubieszowie, szkołę średnią kończyła w Lublinie na tajnych kompletach. Potem została nauczycielką. Pochodziła z rodziny o tradycjach niepodległościowych. Jej dziad - Michał Sienkiewicz walczył w Powstaniu Listopadowym, zaś ojciec - Ignacy Sienkiewicz w Powstaniu Styczniowym, po czym obaj byli zesłani na Sybir. Jej wuj, brat matki – Władysław Łatwiński zginął w walkach pod Krakowem w 1863 r.
Pracę niepodległościową i społeczną rozpoczęła długo przed I wojną światową. Będąc żoną urzędnika państwa zaborczego, prowadziła w domu tajne nauczanie biednych dzieci. Po roku 1905 była w Kielcach członkinią Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej. Gdy mąż został przeniesiony służbowo do Końskich (woj. kieleckie), zorganizowała tam bibliotekę i czytelnię ludową i była jej kierowniczką aż do wybuchu wojny.
W 1914 r. rozpoczęła pracę konspiracyjną na rzecz Legionów, a od 1915 r. jawnie jako przewodnicząca Ligi Kobiet PW, zaś w latach 1929-1935 w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet.
W tym okresie należała również do LOPP Polskiego Czerwonego Krzyża. Współpracowała z POW. Była członkiem komitetu „Pomocy Bezrobotnym”, „Pomocy Powodzianom”, itp. Przez kilka lat była radną w Końskich. Z pracy społecznej wycofała się z powodu choroby oczu spowodowanej przepracowaniem.
 

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
s.l.
Opis fizyczny: 
mps. 1 k., luź.; 30 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
2026
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
57/II/177
Tytuł kolekcji: 
Liga Kobiet Polskich
Uwagi: 
Tekst powstał po 1935 r.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
biografia/życiorys