organizacje/partie

Wróć do listy

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

Wariant nazwy: 
ZBoWiD

Organizacja kombatancka, powstała w 1949 r., zrzeszająca jedenaście innych organizacji o tym samym charakterze. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację do 1989 r. był politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR. Do organizacji należeli żołnierze, członkowie organizacji zbrojnych działających podczas wojny i w okresie odbudowy niepodległego państwa polskiego, więźniowie obozów koncentracyjnych i obozów pracy, działacze komunistyczni, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. W 1990 r. ZBoWiD przekształcono w Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.