organizacje/partie

Wróć do listy

NSZZ „Solidarność”

Wariant nazwy: 
Solidarność

Ruch na rzecz reform ustrojowych w PRL w instytucjonalnej formie związków zawodowych, obecnie największy w Polsce związek zawodowy. Solidarność powstała w 1980 r. na skutek strajków na Lubelszczyźnie i na Wybrzeżu. Do jej członków i członkiń należeli m.in. Anna Walentynowicz, Joanna Duda-Gwiazda, Helena Łuczywo, Joanna Szczęsna, Barbara Labuda, Anna Bikont, Alina Pienkowska, Ewa Ossowska, Jadwiga Staniszkis, Henryka Krzywonos, Janina Jankowska, Grażyna Staniszewska, Lech Wałęsa, Władysław Frasyniuk, Bronisław Geremek, Adam Michnik, Karol Modzelewski. Organem prasowym organizacji był „Tygodnik Solidarność”. Solidarność została zdelegalizowana w 1982 r., podczas stanu wojennego (1981–1983) kilka tysięcy działaczy i działaczek zostało internowanych, mimo to nadal prowadzono działalność w podziemiu. Ponownie zalegalizowana w 1989 r.